Nicole Jacobsson Success Coaching Berlin

Nicole Jacobsson

Success Coaching Berlin

Systemisk Coaching
Systemisk Team Utveckling
Systemisk Organizations Utveckling & Förändringsarbete      

 

0P7A5506_auswahl_1-(1).jpg
 
All effort to achieve something does not help if you do not know the means that guide you to the desired goal
— Marius Tullius Cicero
 

Med denna utgångspunkt hjälper Nicole Jacobsson sina klienter som systemisk personlig och business coach samt även som konsult vad gäller organisationsutveckling genom att erbjuda lösnings-, mål-, och resursorienterad stöd i syfte att skapa en självbestämd och hållbar utveckling.

 

Genom att aktivera sina kunders personliga potential blir deras kunskaper och inre resurser konkreta. Detta hjälper processen för omorientering, beteendemässig förändring och personlig utveckling, medan fokus ligger på värdetillägg och framtidsorientering.

Nicole Jacobsson ledsagar sina klienter i deras professionella och privata liv vad gäller problem inom följande områden:

  • Mental styrka
  • Resiliens
  • Motivation
  • Problemlösning
  • Måluppnåelse
  • Förändringsarbete
  • Stresshantering
  • Konfliktlösning
  • Självbestämmande och ledarskap

Coaching Portfolio

0P7A5402_auswahl.jpg
 
 

Framgångs Coaching
Livs Coaching
Karriär Coaching och Konsultation
Konfliktlösning och Medling
Executive och Ledarskaps Coaching
Team Coachingg

 
Min coaching handlar om att ställa om fokus för mina klienter, att upptäcka gömda kompetenser samt att tillsammans utveckla nya lösningar. Vilken process som är bäst lämpad bestäms av klientens individualitet och erfarenhet av hans / hennes verklighet.
— Nicole Jacobsson

organisationsutveckling & change management konsulation

0P7A4292_auswahl_1-(1).jpg
 
 

Det är inte de starkaste som är mest framgångsrika, utan de som kan anpassa sig bäst.

 

Organisationer måste anpassa sig snabbare och mer effektivt till en ständigt föränderlig omvärld.  Marknader och kunder är de verkliga katalysatorerna för nödvändiga förändringar vilket är anledningen till att organisationer alltid utvecklas från utsidan till insidan.

En organisationsutveckling är dock endast långsiktigt framgångsrik om den anpassas till externa krav men samtidigt samordnas och implementeras i linje med de interna kulturella förutsättningarna.

Ta reda på hur Nicole Jacobsson kan stödja dig med en anpassad förändringsprocess som tar hänsyn till företagets förutsättningar och är långsiktig och framgångsrik.

 

Training - Success Academy Berlin

0P7A4044-redux.jpg
 
 

Success Academy Berlin har en utbildningsportfölj som är anpassad till kundens individuella utbildningsbehov. Utbildningskoncepten skapas och genomförs individuellt enligt kundens krav