Nicole Jacobsson Success Coaching Berlin

tjänster

0P7A4202_auswahl.jpg
 
 

coaching av privatpersoner

Den systemiska resursmodellen, som ligger till grund för Nicole Jacobssons coachingprocess och tillvägagångssätt, fokuserar konsekvent på klienternas resurser och kompetenser.

Inlärningen sker när tillgången till resurser, färdigheter, förmågor och lösningar blir konkret. Detta gör att klienten självständigt kan aktivera faktorer som är avgörande för ett tillfredsställande och hälsosamt liv i framtiden.

 

Nicole Jacobsson jobbar med dig som klient baserat på en etisk och uppskattande attityd och du som klient bestämmer själv vilket av de sätt som Nicole Jacobsson erbjuder är rätt för dig. Hon stödjer dig med ett holistiskt tillvägagångssätt som garanterar ett tillförlitligt samarbete och personligt bemötande. Coachingprocessen kännetecknas av sekretess och öppenhet för dina behov och hjälp för dig att identifiera och fokusera på lösningar.

Dina coaching ämnen kan vara

 • Professionell omorientering eller hantering av misslyckanden
 • Realisering av mål av något slag
 • Prestationsoptimering inom sport, arbete eller skola
 • Lösning av relationsproblem
 • Hantera förändringar och lämna din egen komfortzon
 • Lösa konflikter i privata och professionella sammanhang
 • Hantera stress, demotivation, kraftlöshet och frustration
 • Personlig & karriär utveckling eller din entreprenöriella personlighet

Varje coaching är individuellt anpassad efter dina behov. Omfattande bedömningar och specifikationer är alltid grunden för professionellt samarbete.

 
 

coaching och konsultation för företag

 

executive och ledarskaps coaching

Fler och fler företag inser mervärdet av ledarskap och ledande coaching och marknadsför därför sina chefer och team i enlighet därmed. Nicole Jacobsson anser att coaching är ett mycket effektivt verktyg och process för personalutveckling, vilket möjliggör en skräddarsydd professionell och personlig kompetensförbättring på ett hållbart sätt.

Professionellt praktiserad ledarskapsförmåga utgör en viktig resurs för anställdas prestation och engagemang och har därmed en positiv inverkan på företagets framgång. Å andra sidan påverkar ett svagt ledarskap företagets prestanda med anställda som inte lever upp till sin potential.
Cheferna är sällan förberedda för sin ledarroll. Även i ett senare skede är det oftast svårt eller ej önskvärt att ha ett öppet meningsutbyte med kollegor och handledare om svåra ledarskapsproblem. Det är därför meningsfullt att stödja ledare på ett tidigt stadium i sin karriär genom extern coaching, så att de kan reflektera över sin egen roll, möjliga utvecklingsområden samt arbeta med specifica krav.

Även mer erfarna ledare och chefer kan dra nytta av professionell coaching då de med en  neutral sparringspartner kan diskutera alla slags frågor som de inte kan diskutera annars.

 

team-building

Med systemisk teambuilding stöder Nicole Jacobsson företag så att de kan

 • optimera teamens totala prestanda genom förbättrat samarbete
 • motivera team medlemmar och möjliggöra identifiering med organisationen / företaget / divisionen och deras mål
 • skapa en hälsosam arbetsmiljö genom att märkbart och permanent reducera in-effektivitet och konflikter i team

Typiska team inom ett företag är

 • Styrelse
 • Ledningsgrupp
 • Executives / Managers som arbetar nära tillsammans inom vissa områden
 • Projekt team

 

  konfliktlösning och medling

  Konfliktförmedling mellan två parter eller inom grupper är komplicerad då många människor, problem och olika åsikter måste hanteras. Moderering av en konfliktlösning är en utmanande övning där både struktur och process behöver balanseras.

  Nicole Jacobsson stöder båda parter i en konflikt med sina omfattande och metodiska kunskaper, men framför allt genom en uppskattande attityd. Gruppens systemvyer expanderar förståelsen av konflikter och lagdynamik.

   

   

  organisationsutveckling & förändringsarbete

  Även den bästa förändringsstrategin eller det bästa konceptet är inget värt om implementeringen är dålig. Å andra sidan kan den bästa förändringshanteringen inte kompensera en dålig strategi. Den professionella och den sociala delen av en förändring är därför beroende av varandra.

  Erfarenheten visar att förändringshantering enbart är svår när det gäller det praktiska genomförandet medan de teoretiska verktygen normalt representerar de minsta svårigheterna. Utmaningen är istället att mobilisera individerna som följer den nya strategin på ett effektivt sätt.
  Ledarskap har därför en central roll i förändringshantering.

  Nicole Jacobsson stöder dig i ditt förändringsprojekt genom att förstå kraven för ett framgångsrikt förändringsarbete och hjälper dig att; forma framtiden, underlätta lärandet av organisationen, mobilisera medarbetare, definiera nödvändiga kommunikationsbehov och utvärdera förändringseffektivitet efteråt.