Nicole Jacobsson Success Coaching Berlin

privatpersoner

0P7A5506_auswahl_1-(1).jpg
 
 

framgångs coaching

framgång genom målsättning, mental styrka och motståndskraft

Mål är viktiga för vad vi vill uppnå och utan mål finns ingen motivation och vilja att agera och vara uthållig. Rätt målformulering och nödvändiga åtgärder är ett viktigt process steg i coaching. Ibland behöver man först omvandla ett problem till en lösning innan mål kan definieras.

 

Men även med definierade mål finns det ibland stora och små hinder som måste övervinnas för att inte tappa blicken på vårt mål.

Med mental styrka och motståndskraft kan vi utnyttja våra styrkor och kapacitet, oavsett motgångar och störningar, för att uppnå de mål vi har satt.

För att kunna nå önskad framgång i rätt situation krävs en viss träning. Detta är uppenbart för de flesta vad gäller fysisk kondition men det är ofta försummat att även våra tankar och känslor måste kunna anpassa sig för kunna prestera optimalt. Detta är ännu viktigare eftersom kropp och själ är ömsesidigt beroende av varandra. Detta är välkänt inom professionell sport där mental träning används i stor utsträckning.

Den goda nyheten: Alla kan lära sig optimala målformuleringar, mental styrka och motståndskraft och utnyttja dem för framtida utmaningar.

 

Our thoughts make us what we are.
— Dale Carnegie

Våra tankar är avgörande för vår framgång eftersom våra tankar bestämmer våra handlingar. Våra handlingar bestämmer vårt beteende och vårt beteende formar våra liv, vår miljö och relationer.

Du kommer att ta reda på hur du kontrollerar dina tankar på ett sådant sätt att du optimalt kan forma ditt liv genom din inre attityd, för att vara långsiktigt framgångsrik. Det handlar om utvecklingen av visioner och mål, motivation, uppbyggnad av inre styrkor, hantering av tvetydigheter och förändringar. Det handlar också om att lära sig av misstag och ta sig an nya sätt, att meningsfullt använda resurser för att undvika stress och utbrändhet, etablera ett fungerande kommunikations- och konfliktbeteende samt bli av med känslor som blockerar.

 

 
 

life coaching

framgångsrik livsbalans och stresshantering

"Jag vill ha mindre stress i mitt liv, mer tid för min familj och vänner. Jag vill också leva hälsosammare och vill ha mer tid för saker som jag gillar! "

 

Kanske hade du redan en eller annan önskan om förändring i den här riktningen?

Den enda frågan är hur man gör alltihop. Att undvika stressfaktorer, använda tiden mer effektivt, ändra vanor och balansera allt? Och hur kan jag ha tillräckligt med tid i vardagen för att genomföra allt detta?

Nicole Jacobsson förfogar över ett holistiskt tillvägagångssätt som Life Coach. Det handlar om att identifiera dina individuella behov för ett uppfyllande liv.

Vi människor är fundamentalt i balans när vi känner våra behov och när vi lyckas integrera våra behov i våra liv. Det handlar om en konstant anpassning av våra mål utifrån våra behov.
Det varierar därför kraftigt hur en livbalans ser ut, eftersom det beror på personliga behov mer än vilken stressnivå vi har. Att ha en självklänsla skyddar oss i stressiga situationer från att försumma våra behov.

Som coach jobbar Nicole Jacobsson med dig med de olika verktygen för självkontroll som självmedvetenhet, självbestämmande samt dina avsikter att utföra. Detta är grunden för en lyckad livsbalans.

Kropp och själ är ömsesidigt beroende och båda är relevanta för din färdigheter i självkontroll. Sammantaget är detta en holistisk integrationsprocess som tar hänsyn till kroppens, sinnenas och själens behov, samt olika roller vi har i livet.

 

 
 

karriär coaching och rådgivning

Karriärcoaching betyder för Nicole Jacobsson stöd till klienter som arbetar med professionella ambitioner, baserade på kompetens och styrkor. Kärnan i karriärcoaching är att hjälpa dig att definiera dina egna karriärmål, bedöma och definiera olika alternativ, fatta beslut för nästa steg samt att hjälpa dig att marknadsföra dig själv på ett autentiskt och effektivt sätt.

 

Det spelar ingen roll om det är utveckling eller vidareutveckling av ditt egenföretagande, din nuvarande anställning, en jobbstart eller nästa steg på karriärstegen. Som en erfaren HR-chef vet Nicole Jacobsson att din framgång beror på hur medveten du är om dina egna kompetenser och hur autentisk och effektiv du är i din externa representation.

Tillsammans arbetar vi för att hitta en framgångsrik self-branding.