Nicole Jacobsson Success Coaching Berlin

om: Nicole Jacobsson

0P7A5402_auswahl.jpg
 

Nicole Jacobsson, född 1971, har en omfattande internationell erfarenhet och har i över 17 år varit framgångsrik som företagsjurist och som Senior Excutive inom Human Resources samt  även agerat coach och organisationskonsult i ledande globala företag.

Hennes erfarenhet inkluderar omfattande kunskap inom området styrka och resursorienterat ledarskap samt strategiskt stöd till chefer och team inom personal och organisationsutveckling.

Nicole Jacobsson kan i sitt arbete luta sig mot sin breda erfarenhet, flexibilitet och sin positiva attityd. Dessutom innehar hon en stor mängd expertkunskaper, processer, verktyg samt utpräglade soft skills. Hon kännetecknas av sitt uppskattande, eftertryckliga, tillitsfulla och professionella arbetssätt.

Som ECA (European Coaching Association) certifierad systempersonal, affärs- och lagledare har hon möjlighet att tillämpa många olika coachings- och förändringsmetoder och -tekniker som hon har uppnått under många års träning och omfattande praktisk erfarenhet, till exempel: från Field of Systemic Behavioral Science, Neurolinguistic Programming (NLP), Hypnocoaching, Systemic Constellation Work, Embodiment, Energetisk Psykologi, Nonviolent Communication, Medling, Konflikthantering etc.

Nicole Jacobsson har levt och arbetat i flera länder under sin karriär. Hon kan därför förlita sig på sin kulturella medvetenhet, känslighet och erfarenhet. Som en framgångsrik chef, fru i ett internationellt partnerskap och mamma till 2 barn i skolåldern är hon ett bra exempel på hur man med flexibilitet, positiv och humoristisk attityd kan balansera sina egna behov med de förväntningar som finns från omvärlden.

Nicole Jacobsson talar flytande tyska, engelska och svenska.